Ράλι κερδών για τα ΕΛΠΕ το 2017

Αύξηση καθαρών κερδών κατά 287,5% στα 124 εκατ. ευρω (από 32 εκατ. ευρω πέρυσι) σημείωσε ο  Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων το πρώτο τρίμηνο του 2017, καθώς η μειωμένη διακύμανση των διεθνών τιμών αργού τους πρώτους μήνες του έτους, είχε περιορισμένη επίδραση στην αποτίμηση αποθεμάτων. 

Τα διεθνή περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και οι λειτουργικές επιδόσεις βελτιώθηκαν σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η βελτιωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και πωλήσεων κατά 11% και 16% αντίστοιχα, με τις συνολικές πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης