Πέντε προϋποθέσεις για την άρση των capital control

Οι δανειστές βάζουν ΠΈΝΤΕ  προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η Ελλάδα στην άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Αυτές είναι:

1. Η επιστροφή των καταθέσεων.

2. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

3. Η πρόσβαση στις αγορές.

4. Η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

5. Και η ρύθμιση του χρέους.

Επίσης, ο χάρτης θα προβλέπει σταδιακή άρση των περιορισμών του δεύτερου και στη συνέχεια του τρίτου πυλώνα των capital controls. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τους περιορισμούς στις αναλήψεις καταθέσεων (έως 840 ευρώ το δεκαπενθήμερο σήμερα) και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και ο τρίτος τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Οι περιορισμοί του πρώτου πυλώνα, που αφορούν το άνοιγμα νέων προθεσμιακών λογαριασμών και εξόφληση δανείων, έχουν ουσιαστικά ήδη αρθεί.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης