Ο όμιλος Τιτάν «χτίζει» νέα έδρα στις Βρυξέλλες

 

Τον δρόμο άλλων μεγάλων βιομηχανικών ομίλων, όπως η Βιοχάλκο και η Coca Cola Hellenic, που μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, ακολουθεί ο όμιλος Τιτάν με την απόφασή του να ιδρύσει την Titan Cement International S.A., βελγική ανώνυμη εταιρεία με καταστατική έδρα στις Βρυξέλλες, η οποία θα εισαχθεί στο Euronext Βρυξελλών με παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Η απόφαση της Τιτάν δεν έρχεται ως κεραυνός εν αιθρία, καθώς τα τελευταία χρόνια η διοίκησή της είχε καταστήσει σαφές ότι αναζητά τρόπους για να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά που δραστηριοποιείται.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ η νεοϊδρυθείσα Titan Cement International -η οποία προς το παρόν έχει ως μετόχους μέλη της οικογένειας που ίδρυσε την Τιτάν το 1911- υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση ανταλλαγής των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν με νέες μετοχές της International. Η τιμή ανά μετοχή ορίζεται σε 3,45 ευρώ και η σχέση ανταλλαγής μία προς μία.

Η Titan Cement International θα υποβάλει αίτηση στο Euronext Βρυξελλών, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρωτογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της, συμπεριλαμβανομένων των Μετοχών του Ανταλλάγματος, καθώς και αίτηση για τη δευτερογενή εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και το Euronext Παρισίων.

Με ιστορία 116 χρόνων, ο Όμιλος Τιτάν αποτελεί σήμερα μια πολυεθνική δύναμη, με δραστηριότητα σε 14 χώρες, σε 5 ηπείρους.

Με την ολοκλήρωση της πρότασης κατόπιν της λήψεως των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων και της αποδοχής της από τους μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, επιδιώκεται περαιτέρω η Titan Cement International S.A. να καταστεί η άμεσα μητρική εταιρεία της Τιτάν και η απώτατη μητρική εταιρεία του Ομίλου.
 

Όπως τονίζεται, η παρουσία του Ομίλου στην Ελλάδα θα παραμείνει αμετάβλητη με δεδομένη τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής και δεν θα υπάρξει επίπτωση στις τοπικές θέσεις εργασίας.


Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης