Οι Τράπεζες παίρνουν τα πρώτα 10.000 ακίνητα οφειλετών, μεγάλης αξίας - Στόχος η πώλησή τους ώστε να αποκτήσουν ρευστό

Περίπου 10.000 ακίνητα, τα οποία έχουν ήδη επιλεγεί θα περάσουν στην κυριότητα των τραπεζών είτε μέσα από αναγκαστικά μέτρα, είτε με τη συναίνεση των οφειλετών για την οικειοθελή παράδοσή τους στο πλαίσιο συμφωνίας που θα προβλέπει την απαλλαγή τους από το βάρος της οφειλής τους.

Πρόκειται για τα πρώτα οικιστικά ακίνητα που έχουν ήδη επιλεγεί μέσα από τον τεράστιο όγκο της ακίνητης περιουσίας, που φέρει προσημείωση και υπολογίζεται ότι περιλαμβάνει 500.000 σπίτια, καταστήματα, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα και αγροτεμάχια. 

Όπως αποκαλύπτει η "Καθημερινή", οι Τράπεζες ακολουθούν το μοντέλο της Κύπρου. Στην Κύπρο εκτός από τις πωλήσεις δανείων για την εξυγίανση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων, προωθούνται συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα (debt for asset swaps), μια πρακτική που σε συνδυασμό με τα φορολογικά και άλλα κίνητρα, που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνηση, αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω και της αναβίωσης της αγοράς ακινήτων.

Το μοντέλο έχει δοκιμαστεί τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιρλανδία, που είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών που αντιμετώπισαν το οξύ πρόβλημα στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια και την πτώση της αγοράς των ακινήτων μέσα από την ενεργή διαχείριση μεγάλων οικιστικών μπλοκ ή εμπορικών φιλέτων.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης