Μόνο η Ελλάδα δεν δίδει δεύτερη ευκαιρία στους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες ενώ το ζητεί και η ΕΕ

Για τους πτωχευμένους επιχειρηματίες, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δραματική, καθώς δεν υπάρχουν δυνατότητες για τον επιχειρηματία που πτωχεύει χωρίς δόλο. Αν και από τα τέλη του 2016 υπάρχει ο Πτωχευτικός Κώδικας, που περιλαμβάνει πλαίσιο για την απαλλαγή από τα χρέη όσων πτώχευσαν, χωρίς δόλο, δύο έτη μετά την πτώχευση. Ωστόσο, έως τα μέσα του 2018 έγιναν μόλις 21 αιτήσεις πανελλαδικά, αν και οι υποψήφιοι επωφελούμενοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες.

Ο λόγος; Αρχικά, το υψηλό κόστος, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, απουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας, ενώ παρατηρείται και ελλιπής ενημέρωση.

Στον αντίποδα, στο Βέλγιο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση πτώχευσης online και λαμβάνει την απόφαση της πτώχευσης σε 2 εργάσιμες, ενώ εντός εβδομάδας αναλαμβάνει ο σύνδικος πτώχευσης. Επίσης, η δεύτερη ευκαιρία αρχίζει από την επομένη της πτώχευσης.

Κατά συνέπεια, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία θα πρέπει να ενσωματωθεί άμεσα στον Πτωχευτικό Κώδικα, ενώ στη διαμόρφωση του νέου κώδικα θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της πραγματικής οικονομίας.

ΘΕΤΙΚΗ Η ΕΕ 

Η ΕΕ παροτρύνει την Ελλάδα να δίδει δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες που πτώχευσαν –όχι όμως από δόλο– αλλά και χείρα βοηθείας σε βιώσιμες επιχειρήσεις με οικονομικές δυσχέρειες δίνει νέα κοινοτική οδηγία που υιοθετήθηκε από τους μόνιμους αντιπροσώπους των χωρών της Ε.Ε.

Πρόκειται για ένα ενιαίο πλαίσιο που θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, με χρηματοδοτικές δυσκολίες, μεταξύ των οποίων οι μικρότερες παρεμβάσεις των δικαστηρίων και οι χρονικές «ανάσες» πριν από τις αναγκαστικές εκτελέσεις.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης