Μειώθηκαν οι οφειλέτες που χρωστούν μέχρι 500 ευρώ

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρατηρείται μείωση στον συνολικό αριθμό των οφειλετών του Δημοσίου κατά 341.441 άτομα ή κατά 8,39% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να έχει περιοριστεί στα 3.727.416 άτομα.

Η μείωση ωστόσο περιορίζεται μόνο στους οφειλέτες με χρέος κάτω από 100.000 ευρώ, ενώ, αντιθέτως, ο αριθμός των μεγάλων οφειλετών (αυτών που οφείλουν πάνω από 100.000 ευρώ) εμφανίζει μια μικρή αύξηση.

Τα στοιχεία δείχνουν, ειδικότερα, ότι το σύνολο των φορολογουμένων που οφείλουν μέχρι 100.000 ευρώ έχει μειωθεί κατά 341.796 άτομα ή κατά 8,48%, από 4.028.343 άτομα στο δ' τρίμηνο του 2017 σε 3.686.547 άτομα στο β' τρίμηνο του 2018, ενώ ο αριθμός αυτών που χρωστούν πάνω από 100.000 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 355 άτομα ή κατά 0,87%, από 40.514 σε 40.869 άτομα. 

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον αριθμό των μικροοφειλετών, δηλαδή των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη έως 500 ευρώ. Ο αριθμός των οφειλετών αυτών περιορίστηκε κατά 189.956 άτομα ή κατά 8,63%, από 2.201.910 άτομα στο δ' τρίμηνο του 2017 σε 2.011.954 άτομα το β' τρίμηνο του 2018.

Η δεύτερη πιο μεγάλη μείωση σημειώθηκε στον αριθμό των φορολογουμένων με οφειλές από 500,01 έως 10.000 ευρώ, ο οποίος περιορίστηκε κατά 141.108 άτομα μεταξύ του δ' τριμήνου του 2017 και του β' τριμήνου του 2018 και διαμορφώθηκε σε 1.436.222 άτομα στο τέλος Ιουνίου 2018.

Τέλος, το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση διαμορφώθηκε στα 101,4 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 (Ιούνιος) και ήταν αυξημένο κατά 4,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2017 αλλά μειωμένο κατά περίπου 250 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης