Κι όμως το ΤΑΙΠΕΔ πουλά: 20 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις

Aξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 8 δισ. ευρώ, που επιφέρουν συνολικό όφελος 20 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία, είναι το μέχρι σήμερα αποτέλεσμα της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση, με μεγάλη καθυστέρηση, πραγματοποίησε χθες το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση των δέκα περιφερειακών λιμένων. Συγκεκριμένα, χθες αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο opengov.gr προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση των συμβάσεων παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου, εφόσον ψηφιστεί στην ελληνική Βουλή, κυρώνονται οι συμβάσεις παραχώρησης των 10 περιφερειακών λιμένων (δεν είχαν κυρωθεί με νόμο μέχρι σήμερα) στους οργανισμούς λιμένων, ενώ, επιπλέον, ορίζεται το ΤΑΙΠΕΔ ως ο κάτοχος του δικαιώματος σύναψης συμβάσεων υποπαραχώρησης επιμέρους δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στους συγκεκριμένους λιμένες.

Στο σχέδιο νόμου ορίζεται επίσης ότι όλες οι συμβάσεις υποπαραχώρησης, που θα συνάψει το ΤΑΙΠΕΔ με τρίτους επενδυτές στους περιφερειακούς λιμένες, θα κυρωθούν στην ελληνική Βουλή.

Ακόμη προβλέπεται ειδικό αντιστάθμισμα επί των εσόδων που θα καταβάλει στον οργανισμό λιμένος ο προτιμητέος επενδυτής. Το αντιστάθμισμα αυτό θα ξεπερνά το 5% επί των εσόδων μόνον σε σπάνιες περιπτώσεις.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης