72 Ακαδημαίκοί για την ρύθμιση της νικοτίνης

Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) έστειλαν 72 έγκριτα μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας από 19 χώρες. Ζητούν από τον Οργανισμό να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση αποτελεσματικών και ταχείας δράσης πολιτικών για τη ρύθμιση της χρήσης του καπνού και της νικοτίνης. Την επιστολή υπογράφουν επιστήμονες από σημαντικά διεθνή κέντρα.

Μεταξύ των 72 έγκριτων μελών της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας είναι και ο αν. καθηγητής Βιοχημείας της Φαρμακευτικής Σχολής του Παν. Πατρών Kωνσταντίνος Πουλάς, που ασχολείται ενεργά με την αναζήτηση καινοτόμων εναλλακτικών λύσεων στην κατεύθυνση διακοπής του καπνίσματος και ηγείται μιας πολύ σοβαρής πρωτοβουλίας στον ελλαδικό χώρο με διεθνή προσανατολισμό, του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας για μια άκαπνη κοινωνία (Νο Smoke Team).

Ολόκληρη την επιστολή με τους υπογράφοντες μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://clivebates.com/documents/WHOCOP8LetterOctober2018.pdf

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης