Χωρίς πλαίσιο λειτουργίας οι ενημερωτικές ιστοσελίδες

Τα ενημερωτικά portal και site, δεν έχουν ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο των υπολοίπων ΜΜΕ παραδέχεται ο υπουργός Εργασίας κ. Κουτρουμάνης. Για να θεωρηθούν ΜΜΕ θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, η οποία να περιγράφει επακριβώς την λειτουργία τους. Αν δηλαδή λειτουργούν κατά τα πρότυπα των ημερήσιων εφημερίδων, των περιοδικών ή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.

Όταν ρυθμιστεί νομοθετικά το καθεστώς λειτουργίας τους, τότε θα εξεταστεί αν θα πρέπει να ασφαλίζονται ως ΜΜΕ, ειδικότητες όπως ταμίες, γραμματείς, λογιστές κ.α. 

Το υπουργείο Εργασίας παραδέχεται ότι εξετάστηκαν στο παρελθόν προτάσεις για την λειτουργία των ιστοσελίδων αλλά τίποτε δεν προχώρησε. Επίσης ότι στην παρούσα φάση δεν πρόκειται να υπάρξουν ενέργειες για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, δεδομένου ότι "επίκειται η εκπόνηση νέων αναλογιστικών μελετών για τους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ".

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης