Χωρίς αποχέτευση οι μισοί οικισμοί στη χώρα

Αιώνια Ελλάδα τηυς καθυστέρησης. Παρά την χρηματοδότηση από την ΕΕ επί δεκαετίες, περισσότεροι από τους μισούς οικισμούς μεταξύ 2.000 και 15.000 κατοίκων στη χώρα μας παραμένουν χωρίς αποχέτευση.

Υποτίθεται ότι το κεφάλαιο αυτό θα έπρεπε να έχει κλείσει... από το 2005. Η κάλυψη του κενού γίνεται θέμα βασικής προτεραιότητας –υπό την πίεση και ττης τρόϊκας – μέσω της εφαρμογής ενός επιχειρησιακού σχεδίου με ορίζοντα το 2020.

Η κατάσταση έχει ως εξής:

• Στο τρέχον ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί έργα σε 169 οικισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 92 από αυτά ξεκίνησαν με το προηγούμενο ΕΣΠΑ, αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, γεγονός ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα έργα αυτής της κατηγορίας (μεγάλες καθυστερήσεις με απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές ανασκαφές κ.ά). Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ανέρχεται στα 654,6 εκατ. ευρώ και ο στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2020.

• Σε 47 οικισμούς τα έργα δεν έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, καθώς είτε δεν υπάρχουν ώριμες μελέτες (στους 33) ή δεν έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία. Ο προϋπολογισμός τους εκτιμάται στα 206,7 εκατ. ευρώ και ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν έως το 2023.

• Τέλος, σε 21 οικισμούς ο βιολογικός καθαρισμός δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά ή η αποχέτευση δεν καλύπτει όλη την περιοχή. Στόχος είναι τα προβλήματα να ξεπεραστούν έως το 2020.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης