Το πολύ ένας στους τρεις θα κάνει φέτος διακοπές στην Ελλάδα

Μελέτη του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος) που υλοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγράφει τις καταναλωτικές τάσεις για την κρίση της πανδημίας COVID-19.

Σε αυτήν αναφέρει ότι το 14% των καταναλωτών εκτιμά ότι θα κάνει διακοπές όπως κάθε χρόνο, ενώ το 18% θεωρεί ότι θα κάνει μεν διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα, γεγονός που συνδέεται είτε με την οικονομική κατάστασή του είτε με αλλαγές στις επιλογές διακοπών του (π.χ. επιλογή δωματίων αντί μονάδων).

Από την άλλη, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 44%, θεωρεί βέβαιο ότι δεν θα κάνει καθόλου διακοπές φέτος, ενώ το 24% δεν γνωρίζει εάν θα κάνει διακοπές, αναμένοντας πιθανώς πώς θα εξελιχθεί η πανδημία.

Αλλαγές επέφερε η πανδημία και όσον αφορά τα κριτήρια των καταναλωτών για την αγορά προϊόντων. Ενας στους δύο καταναλωτές αγοράζει προϊόντα με βασικό κριτήριο τα χρήματα που δίνει, ενώ μόλις το 23% δηλώνει ότι βασικό κριτήριο είναι η ποιότητα.

Βέβαια, το 10% των καταναλωτών, δηλαδή ένα υψηλό ποσοστό, αγοράζει με κριτήριο την υγιεινή και την ασφάλεια, ενώ το 6% θέτει ως προτεραιότητα την άνεση και την ευκολία κατά την αγορά προϊόντων, κάτι που σχετίζεται με τα μέτρα λειτουργίας των καταστημάτων.

Εκτός από τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές που αποτελούσαν για τους καταναλωτές βασικά κριτήρια επιλογής καταστημάτων, η καθαριότητα και η ευγένεια του προσωπικού παίζουν πλέον βασικό ρόλο.

 

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης