Τα Επιμελητήρια των νησιών κατά του ΦΠΑ (στο ΣΤΕ)

Δεκαεννέα επιμελητήρια - μέλη του σε νησιωτικές περιοχές προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να κριθεί αντισυνταγματική η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά στο 24%.

Η προσφυγή του εν λόγω ομίλου μαζί με ανάλογες που έχουν ήδη κατατεθεί, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, του δήμου Μυκόνου, των Δικηγορικών Συλλόγων Νάξου και Σύρου και επιχειρηματιών, θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του ΣτΕ την 16η Σεπτεμβρίου 2016.

Τα Επιμελητήρια υποστηρίζουν ότι το Σύνταγμα προβλέπει ειδική μεταχείριση για τα νησιά (άρθρα 101 και 106 Συντάγματος), όπως είναι τα ιδιαίτερα ευμενή οικονομικά μέτρα λόγω της απομόνωσης τους και της έλλειψης δυνατότητας οικονομικής ανάπτυξης.

Ακόμη, υποστηρίζουν ότι ο νόμος 4389/2016 και η από 24.5.2016 απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων που επιβάλλουν την αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά στο 24%, είναι επιπρόσθετα σε αντίθεση με την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), καθώς η γενική και ολοσχερής κατάργηση της ιδιαίτερης και συνταγματικά επιβεβλημένης ειδικής μεταχείρισης των νησιών από πλευράς φόρου, είναι επαχθεστέρα, αφού μαραζώνει τα νησιά και τους επιφέρει οικονομική δυσπραγία.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης