ΣΥΡΙΖΑ : Ιδού η λύση για τους ομολογιούχους (κουρεμένη...)

Η κλοπή των χρημάτων των ομολογιούχων δεν έχει νόημα. Μπορούσαν να εξαιρεθούν διακριτικά.. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μερική αποκατάσταση τους.

Για ζημιές έως 100.000 ευρώ η αποκατάσταση αφορά στο 100%. Η διάρκεια των ομολόγων αυτής της κατηγορίας θα είναι ως ακολούθως: Έως 25.000 ευρώ, ομόλογα διάρκειας 3 ετών, από 25.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ομόλογα διάρκειας 5 ετών, από 50.000 ευρω έως 75.000 ευρώ ομόλογα διάρκειας 7 ετών και για 75.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ομόλογα διάρκειας 10 ετών.


Για τις απώλειες άνω των 100.000 ευρώ, θα εκδοθούν νέα ομόλογα 10ετούς διάρκειας, με το ύψος των αποζημιώσεων να διαμορφώνεται ως εξής: Από 100.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, το 50% της καταγραφόμενης ζημιάς, από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ το 25%, από 300.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ το 12,5% και από 400.000 ευρώ και πάνω το 6%. 

Στη ρύθμιση θα συμμετάσχουν τα φυσικά πρόσωπα, που παραμένουν κάτοχοι ομολόγων μέχρι σήμερα, καθώς και όσοι ήταν κάτοχοι ομολόγων και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν.

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά στην αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων, που διακρατούσαν φυσικά πρόσωπα έως την 10η Μαΐου 2010.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης