Πως ρυθμίζεται νομοθετικά η τηλεργασία

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου η τηλεργασία θα συμφωνείται και θα μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού και τη συντήρησή του.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης σημειώνει ότι «για πρώτη φορά δημιουργείται θεσμικό και νομικό πλαίσιο» για την τηλεργασία στη χώρα μας, ενώ η υπεύθυνη για θέματα εργασίας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Εφη Αχτσιόγλου κατηγορεί τον υπουργό «για επικοινωνιακούς χειρισμούς» και «καθυστερημένα αντανακλαστικά», καθώς επί πέντε μήνες  δόθηκε μονομερώς η δυνατότητα στις επιχειρήσεις «να επιβάλουν την τηλεργασία χωρίς κανένα έλεγχο και κανόνα».

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την περίοδο 2006 – 2007 υπάρχει συμφωνία πλαίσιο μεταξύ εργοδοτών και ΓΣΕΕ που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θέτει τις βάσεις για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων με τηλεργασία.

Χθες το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο με διατάξεις που θα καθορίζουν το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας.

Βασικές αρχές του πλαισίου είναι: Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων.  Η τήρηση του ωραρίου από τον εργοδότη. Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου. Η κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη. Η απαγόρευση της χρήσης κάμερας. Το σύστημα ελέγχου τηλεργασίας σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Η υποχρεωτική δήλωση του εργαζομένου και του ωραρίου τηλεργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ταυτοχρόνως το υπουργείο προχωρεί στην ίδρυση αυτοτελούς  τμήματος  Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση ή όχι των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και υγεία του τηλεργαζόμενου.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης