Μέχρι και οριστικό λουκέτο σε όποιον παραβιάζει την εργατική νομοθεσία

Η γνωστή συνταγή της απελπισίας. Όταν δεν μπορούν να κυβερνούν, βάζουν πρόστιμα εκφοβισμού. Ο νόμος 4488/2017 που αφορά στα εργασιακά, προσπαθεί να "συνετίσει" (εν μέω κρίσης...) τους εργοδότες, με την απειλή βαρύτατων μέτρων καταστολής, όπως είναι το κλείσιμο επιχειρήσεων, τα υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και οι ποινές φυλάκισης, για την τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας.

Ο νέος νόμος προβλέπει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 5 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 4 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 4 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών. 

Ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας μπορεί να επιβάλλει στον εργοδότη προσωρινή διακοπή για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Παράλληλα, εισάγεται νέα διάταξη που προβλέπει ποινές φυλάκισης (τουλάχιστον 6 μηνών) ή και επιβολής προστίμου (τουλάχιστον 900 ευρώ) για τον εργοδότη που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε μεταβολή του ωραρίου των εργαζομένων, ακόμη και τις υπερωρίες ή την υπερεργασία σε πραγματικό χρόνο και πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής.


Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης