Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματική η μονιμοποίηση συμβασιούχων

Ολομέλεια του Ελεκτικού Συνεδρίου έκρινε ως αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων αλλά και μη σύννομες τις νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης με τις οποίες επιχειρείται η νομιμοποίηση τόσο των διενεργηθεισών με τη διαδικασία αυτή δαπανών καθαριότητας, μεταξύ άλλων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., όσο και εκείνων που πρόκειται να διενεργηθούν έως τις 31.12.2017.

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται ανεπίτρεπτη η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων βάσει των άκυρων συμβάσεων και η καταβολή των αποδοχών τους στο μέλλον. Τίθεται ζήτημα παραβίασης των επιταγών του Συντάγματος (άρθρο 103 παρ. 8 εδαφ. Α) που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η μονιμοποίηση συμβασιούχων και η μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.

Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης