Δήμος Μαραθώνα: Ζητά ανάκληση των αδειών του ΧΥΤΑ Γραμματικού

Ανάκληση των αδειών ΧΥΤΑ Γραμματικού

Αίτηση για ανάκληση των αδειών που έχουν χορηγηθεί για την κατασκευή και λειτουργία του ΧΥΤΑ Γραμματικού, αλλά και αίτηση ακυρώσεως κατά της τυχόν απόρριψης του αιτήματος αυτού, θα καταθέσει ο δήμος Μαραθώνα μετά την έκθεση ελέγχου που συνέταξε ο γενικός επιθεωρητής Περιβάλλοντος Π. Μέρκος.

Από την έκθεση, όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρεμάτων στην έκταση και εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις όσον αφορά την εκτίμηση της σεισμικότητας της περιοχής.

«Η εν λόγω αίτηση», σύμφωνα με τον δήμο Μαραθώνα και τη δικηγορική εταιρεία που τον εκπροσωπεί «θέτει σε νέα νομική βάση το επίμαχο ζήτημα, αφού δεν αποκλείεται η αναζήτηση ποινικών ευθυνών σε βάρος κάθε εμπλεκομένου προσώπου, ιδίως όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπενθυμίζουμε, ότι η Διοίκηση αρνήθηκε επιμόνως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την ύπαρξη ρευμάτων στο χώρο».

Από το δικηγορικό γραφείο συστήνεται επίσης η άσκηση καταγγελίας προς την ΕΕ για παράβαση βασικών κανόνων του ενωσιακού δικαίου που διέπει τη διαχείριση απορριμμάτων.

Σημειώνεται ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμεί σειρά ένδικων μέσων που έχει ασκήσει ο δήμος για τη σκοπιμότητα του έργου.

Πηγή: 
http://molonoti.gr/ με πληροφορίες από Καθημερινή

Δείτε επίσης