Αξιολόγηση υπαλλήλων Δημοσίου; Ούτε που το... αγγίζουν!

Με βάση τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει,, η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Η προθεσμία παρήλθε, αλλά τίποτε δεν έχει γίνει, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των υπουργείων και των φορέων τους δεν έχουν παραδώσει τα σχετικά φύλλα.

Το πρόβλημα δεν έγκειται στην απροθυμία των υπαλλήλων να συμμετάσχουν στη διαδικασία, αλλά στην άρνηση των προϊσταμένων τους να παραλάβουν τα έντυπα αξιολόγησης.

Αρμόδιοι αξιωματούχοι της διοίκησης εκτιμούν ότι η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων αντιλαμβάνεται την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο, ενώ έχει εμπεδωθεί ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν συνδέεται με απολύσεις ή οποιαδήποτε αρνητική εργασιακή μεταβολή.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης, η «καλή βαθμολογία» θα είναι κριτήριο για την ανάληψη θέσεων ευθύνης και συνεπώς για καλύτερες οικονομικές απολαβές, ενώ για τους υπαλλήλους που θα συγκεντρώσουν χαμηλή βαθμολογία προβλέπεται η δυνατότητα επιμόρφωσής τους.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση θα γίνεται ένθεν κακείθεν, δηλαδή οι επικεφαλής όλων των βαθμίδων θα αξιολογούν τους υφισταμένους αλλά και θα αξιολογούνται από αυτούς.


Πηγή: 
http://molonoti.gr

Δείτε επίσης